– Riksteatern Linköping är en ideell förening med ett huvudmål: att Linköping ska ha ett brett, varierat och bra utbud av professionell scenkonst. För att nå det målet är vi anslutna till Riksteatern, som har ett statligt uppdrag att arrangera, förmedla, producera och utveckla scenkonst för spridning över hela landet. Vår scen är Sagateatern i Linköping (Borgmästaregatan 9), men vi använder även scener i Linköpings Konsert & Kongress och Agora (Skäggetorps centrum). Riksteatern Linköping har ett brett kontaktnät med många samarbetspartners, i första hand Kultur- och fritidsnämnden i Linköping, Konsert & Kongress, Skådebanan, ung scen/öst, Östgötateatern, Riksteatern Östergötland, Östergötlands museum och Dansnät Sverige.


STYRELSE

Joppe Svensson Ordförande (joppe@riksteaternlinkoping.se)

Ulrika Reinholdsson  Repertoaransvarig (ulrika@riksteaternlinkoping.se)

Gunnar Eriksson  Kassör (gunnar@riksteaternlinkoping.se)

Linda Cederlind  Sekreterare (linda@riksteaternlinkoping.se)

Elisabeth Asp  Kommunrepresentant (elisabeth@riksteaternlinkoping.se)

Ulrika Cederberg  Ledamot (ulrikac@riksteaternlinkoping.se)

Linnea Kjellman  Ledamot (linnea@riksteaternlinkoping.se)

Jörgen Nissen Ledamot (jorgen@riksteaternlinkoping.se)

 

REVISORER

Hans Andersson  Revisor

Stefan Maass  Revisorsersättare


Firmatecknare:  Gunnar Eriksson

Fakturaadress:  Riksteatern Linköping c/o Gunnar Eriksson, Kullagatan 6, 582 26 Linköping

Orgnummer:  822003-5912

Bankgiro:  5354-5810

Swish:  123 132 67 92