Riksteaterns nationella styrelse beslutade under dagen (2020-03-17) att ställa in alla vårens turnéer för att undvika smittspridningen av corona.

Detta beslut påverkar inte dagens föreställning Domedagen (TM) – en trallvänlig talkshow, som kommer att hållas som planerat på Sagateatern klockan 19.00.

Den föreställning som påverkas i nuläget är Fauna i Mjölby. Även föreställningen Bättre folk har ställts in.

Styrelsen i Riksteatern Linköping uppdaterar denna sidan löpande med information.