Vi följer FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER angående Covid-19 och den aktuella texten på FHM:s hemsida är:


Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.


Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 18 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19 med tre doser.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare påfyllnadsdoser till alla som är 65 år och äldre och till personer som är 18 år och äldre och tillhör en riskgrupp.


Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård.

Om du arbetar inom hälso- och sjukvården rekommenderas du att testa dig för covid-19. Detsamma gäller om du arbetar inom omsorgen med personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Även patienter inom hälso- och sjukvården och vissa omsorgstagare rekommenderas testning.


Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad

Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.